Nema drugog pokušaja terećenja kartice pri prijavi za karte za EURO

Budući nam stiže dosta mailova s upitima šta i kako dalje ukoliko niste imali dovoljno sredstava na vašoj kartici, u trenutku kad ste se prijavili za karte za EURO, u nastavku pročitajte što dalje…

Kreditne kartice uspješnih podnositelja prijava se terete automatski. Terećenjem kreditne kartice transakcija postaje konačna. Podnositelji prijava bili su obvezni osigurati da na kartici bude dovoljno sredstava.

Kreditna kartica bi trebala bit važeća barem do 31. kolovoza 2016. kako bi vam UEFA mogla izvršiti povrat novca u slučaju da ste kupili uvjetne ulaznice za eliminacijsku fazu, a vaša momčad bude eliminirana prije odabrane utakmice.

U slučaju da plaćanje nije moguće, prijava  je  automatski poništena, a ulaznice se dodijeljuju drugom podnositelju prijave. Nema drugog pokušaja terećenja kartice. Rezultati dodjele ulaznica bit će objavljeni najkasnije 29. veljače 2016.

U slučaju da se vaša kreditna kartica ili bankovni račun nisu  mogli  teretiti za fakturirani iznos, ili u slučaju opoziva od strane vaše banke iz bilo kojeg razloga, vaša  se prijava poništava.

Podnositelji prijava trebali su  navesti sljedeće podatke o sebi:

– Prezime, ime, adresa (ime ulice, poštanski broj, grad i država), datum rođenja, državljanstvo, broj putovnice/osobne iskaznice, adresa elektroničke pošte, broj telefona, članski broj Kluba navijača „Uvijek vjerni“ (ako ga podnositelj ima).

Osim toga, podnositelji prijave trebaju navesti podatke o načinu plaćanja:

– Broj kreditne kartice (Visa/MasterCard), ime i prezime (kako je navedeno na kartici), datum isteka valjanosti (mm/gg).

Ako ste ispunili obrazac online prijave točno, te pritisnuli na tipku “Predaj prijavu”, vaša je prijava predana. Štoviše, elektronička pošta u kojoj se potvrđuje primitak prijave šalje se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u prijavi.

Status svoje prijave možete pratiti online na portalu za ulaznice. Tu isto tako možete ažurirati i mijenjati svoju prijavu.

U slučaju da ne primite elektroničku poštu s potvrdom, provjerite postavke svojeg računa elektroničke pošte i da li možete primati elektroničku poštu koju vam šalje noreply@uefa.com jer je vaš pružatelj usluga elektroničke pošte možda blokirao poruke sa te adrese u smislu neželjenih.  Provjerite i je li  adresa elektroničke pošte koju ste naveli u prijavi točna. Ako i dalje ne možete pronaći elektroničku poruku, pristupite svojoj osobnoj prijavi nakon 29. veljače 2016. i provjerite status svoje prijave.

Ulaznice će se izdati i distribuirati do kraja svibnja 2016. godine na adresu navedenu u prijavi, pod uvjetom da je uplata primljena na vrijeme i u potpunosti, sukladno smjernicama navedenim u vašoj elektroničkoj pošti s potvrdom.

Leave a Reply