Obavijest članovima UV Mostar

Kao što ste mogli pročitati iz naše ranije objave stiglo je vrijeme za rezerviranje karata za Francusku.Dakle, sve što treba jest javiti se povjereniku, obnoviti svoje članstvo i dalje postupati po uputama koje će ga u konačnici dovesti do karata.
Rok za obnovu i prijavu članstva je 25.11.2015 god.
Rok za uplatu karata za Euro 2106 je 15.01.2016 god.
Što prije napravimo popis i evidenciju članova,to svima bolje.Jer ko okasni na ove gore navedene rokove,neće moći nabaviti karte preko našeg kluba navijača.

UV Mostar

Leave a Reply