Fri. May 24th, 2024
teleskopske vodilice

Vodilice su sitni dijelovi namještaja koji osiguravaju pravocrtno gibanje pomičnih dijelova namještaja prema nepomičnom. S obzirom da je pravocrtno gibanje takvih dijelova pokućstva omogućeno uz upotrebu vanjske sile, najpoželjnija vrsta vodilice bi bila ona koja pruža najmanji otpor, odnosno trenje.

teleskopske vodilice

Velika većina kuhinjskih aparata, kao i dijelovi alata, sadrži vodilice. Kad govorimo o namještaju, vodilice su sastavni dio svih ladica, odnosno ladičara.

Kako bi se ostvario što manji otpor pri rukovanju vodilicama, proizvođači su tokom godina nastojali usavršiti izvedbe vodilica, te se iste dijele na:

  • klizne
  • elastične
  • valjne vodilice.

Klizne teleskopske vodilice

Klizne vodilice izvode trenje klizanja. Klizač i klizna staza u ovom slučaju mogu ostvariti površinski dodir ili dodir na crti, ovisno o tome koristi li se niži ili viši zglob.

Trenje klizanja će biti veće kod vodilice s površinskim dodirom, što nam ujedno govori i da takve vodilice podnose veća opterećenja.

U želji da se ostvari što manje trenje klizanja, vodilice se izrađuju od materijala s niskom koeficijentom trenja. Za još manje trenja, vodilice valja podmazati te fino obraditi dodirne površine. Najčešći materijali za izradu kliznih teleskopskih vodilica su: čelik, bronca, slitine titanija, aluminij i slitine aluminija i polimerni materijali.

Po obliku mogu biti cilindrične, plosnate i prizmatične, a s obzirom na odnos kliznog dijela i klizne staze, klizne vodilice se dodatno dijele na otvorene i zatvorene.

Zatvorene teleskopske vodilice su one u kojima je klizač učvršćen u smjerovima koji su okomiti na pravac gibanja. Zbog toga može doći do uklještenosti klizne površine u kliznoj stazi.

Cilindrične zatvorene klizne vodilice nisu najpraktičnije jer se dodatno treba onemogućiti okretanje kliznog tijela u kliznoj stazi. Zadano se može lako ostvariti raznim konstrukcijskim rješenjima kao što je pretvaranje cilindričnog zgloba u translacijski.

Elastične teleskopske vodilice

Imaju ugrađene dijelove opruge koji su elastični te omogućuju pravocrtno gibanje pomičnog dijela. U slučaju elastične vodilice, pomični i nepomični dijelovi nisu u dodiru, što znači da tokom rada ne pružaju nikakav otpor, odnosno trenje.

Pravocrtno gibanje elastičnih vodilica najčešće postižemo uz dodatak fluida, odnosno plin ili tekućina, pod tlakom.

Valjna teleskopska vodilica

teleskopska vodilica

Valjna vodilica ostvaruje dodir između klizača i klizne površine uz pomoć umetnutih tijela između pomičnog i nepomičnog dijela vodilice. Tijela su obično kuglice, mali valjci ili kotači. Za vrijeme pravocrtnog gibanja, valjci ili kotači se okreću oko svoje osi te proizvode trenje valjanja ili kotrljanje.

Ove vrste vodilice se dodatno dijele na:

  • cilindrične valjne vodilice
  • plosnate valjne vodilice
  • valjne vodilice s kotačima.

Sve vrste vodilica na jednom mjestu

Teleskopske vodilice imaju široku primjenu. Svi uređaji, strojevi i aparati koji omogućuju pravocrtno gibanje koriste neku vrstu vodilice.

Ugrađuju se u računala, pisače, fotokopirke, glazbene linije, mjerila, konfekcijske strojeve, alatne i još mnogo drugih.

Sve vrste vodilica možete pronaći u najbolje opremljenoj web alatnici, Tuli.hr (https://www.tuli.hr/linearna-tehnika/teleskopske-vodilice). Osim što su vodilice kao i ostali dijelovi alata, cjenovno pristupačni, na njihovim stranicama možete naći podršku kupcima, te odlične uvjete isporuke.