Fri. May 24th, 2024
kompostiranje

Kompostiranje je proces putem kojeg možemo dobiti najprihvatljivije organsko gnojivo ili kompost. Ukoliko imate voće i povrće u svom vrtu, kompostiranje je proces koji će pomoći uštedjeti na gnojivu. Kompostirati se može sve što je organskog podrijetla. Većina ljudi koji rade kompost kod kuće koriste i ljuske od jajeta, oguljenu koru voća i povrća, pa čak i vrećice čaja (naravno bez papirnate etikete na vrhu). U nastavku teksta donosimo savjete kako ubrzati kompostiranje, što treba napraviti ako se pojave sivi crvi u kompostu i slično.

kompostiranje

Proces reciklaže organskog otpada je potrebno obavljati u kontroliranim uvjetima zbog mikroorganizama i njihove vrlo važne uloge – biološke razgradnje otpadaka na jednostavnije djelovanje. Proces kompostiranja (bez dodatnih mjera koje će ubrzati sami proces), traje oko godinu dana. Za poljoprivrednike i vrtlare koji bi htjeli ubrzati taj proces, donosimo najbolje savjete za kompost za koji će Vam trebati samo 18 dana.

Što je toplo kompostiranje?

Toplo kompostiranje je metoda koja predstavlja najbolji odgovor na pitanje ‘kako ubrzati kompostiranje’. Njome se optimizira mikrobna aktivnost u kompostnoj smjesi, što utječe na brzinu razgradnje bio otpada. Osim posebne opreme koja će vam trebati, ova metoda će pomoći da završite svoj kompost unutar 3 tjedna.

kompostiranje

Ovim putem se također uništavaju patogene bolesti lišća povrća, što znači da se povrće u vrtu neće naknadno zaraziti. Također je važno napomenuti da bolesne biljke nikako ne idu u hladan kompost. Topli kompost služi za razgradnju sjemena, korova, korijenja i lukovica. Toplina će sve kukce uništiti i njihove ličinke, tako da je dodatna prednost kompost bez kukaca i insekata. Toplo kompostiranje općenito bolje razgrađuje otpad i donosi fini konačni rezultat, sitan crni kompost.

Što ako se pojave sivi crvi u kompostu?

Kako ubrzati kompostiranje Berkleyevom metodom? Berkleyeva metoda je oblik toplog kompostiranja koja je popularna ne samo zato što je moguće dobiti kompost u 18 dana, nego i zato što se količinski dobije više komposta nego kod hladnog kompostiranja. Ako kompost radite u proljeće ili ljeto, prvo osigurajte zasjenjenu površinu na kojoj ćete slagati biootpad, kako se ista ne bi previše osušila. Tlo na kojem ćete slagati hrpu bi trebalo biti propusno. Stručnjaci preporučuju da pripremite barem 20-ak kvadrata površine za kompostiranje. Hrpa treba biti široka barem 1 metar.

Za ovaj proces potrebno je kombinirati smeđi biootpad i zeleni. Smeđi se sastoji od piljevine, suhog lišća, slame, kartona, grančica i ostalog smeđeg vlaknastog materijala. Zeleni biootpad je pokošena trava, stajsko gnojivo, ostaci raznog voća i povrća i zeleno lišće. Važno je napomenuti da se zeleni otpad brže razgrađuje zbog prisustva dušika, dok smeđi sadrži ugljik zbog čega se sporije razgrađuje.

Prvo pripremite odvojeno smeđi i zeleni otpad u omjeru 30:1 u korist smeđeg. Na predviđeno mjesto počnite slagati svoj kompost, smeđi sloj naizmjence sa zelenim, pritom pazeći da svaki sloj ne prelazi 5 cm debljine. Smjesa bi trebala biti visoka 1 metar i široka, no nije potrebno da bude kompaktna, kako bi zrak mogao također pomoći pri procesu.

U sredinu same smjese, stavite najviše zelenog biootpada. S obzirom da se on brže razgrađuje, kompostiranje će krenuti od sredine prema vanjskim krajevima. Važno je također da smjesa bude mokra ali ne do te mjere da se voda može istisnuti iz nje. Prekrijte zaštitom i ostavite 4 dana da smjesa miruje. Nakon četvrtog dana, smjesu je potrebno okrenuti te ponoviti okretanje svakih dva dana u periodu od sljedeća dva tjedna. Na ovaj način, kompost postiže optimalnu temperaturu u roku od prvih tjedan dana.

Imajte na umu da kvaliteta komposta ovisi o otpadu koji koristite za kompostiranje. Ako je otpad raznolik, kompost će biti bolje kvalitete.